Szczegóły aktualności:

Marszałek nagrodziła wybitnych nauczycieli

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 10-10-2018

- Chciałabym Wam podziękować za waszą ciężką pracę, poświęcenie, powołanie i wyjątkowe zaangażowanie. Bez silnej edukacji w regionie lubuskim nie ma rozwoju gospodarczego, nie ma możliwości realizacji wszystkich innych ważnych w naszej strategii priorytetów – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W Lubuskim Teatrze wyróżniono nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie.

- Chciałabym Wam życzyć optymizmu i energii na każdy dzień. Abyście w swojej pracy kierowali się sercem, jak to powiedział Mały Książe. Bo to co najważniejsze jest niewidoczne dla oczu - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Marszałek zapewniła, że tak jak do tej pory, zarząd województwa będzie mocno wspierał edukację. - Takie też jest ukierunkowanie polityki społecznej, które już znamy. Jednym z priorytetów polityki spójności po 2021 jest „Europa silniejsza społecznie”, Europa bardziej inteligentna. Nie wyobrażam sobie bardziej inteligentnego regionu lubuskiego bez was, bez waszej pracy. Będziemy dalej kontynuować wsparcie dla programów rozwojowych szkół. To już się dzieje. Jesteśmy w trakcie dużego projektu za 175 mln zł dla szkół zawodowych. W nowym otwarciu programy rozwojowe szkół to Lubuska Szkoła Równych Szans – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek zaapelowała do nauczycieli o mocniejszy akcent na wychowanie obywatelskie. - Gdy jestem w różnych zakątkach naszego regionu, mam odczucie, że potrzebujemy edukacji w zakresie obywatelskim. Bo skoro mówimy o tym ukierunkowaniu „Europa bliżej obywatela” to ten obywatel też powinien być bardziej świadomy. Obywatel, który szanuje konstytucję, szanuje praworządność. Będziemy mieli wolną Polskę, gdy będziemy mieli silną edukację – dodała na koniec marszałek.

Katarzyna Pernal - Wyderkiewicz - lubuski wicekurator oświaty dziękowała marszałek Elżbiecie Annie Polak za wsparcie dla lubuskiego szkolnictwa. Odwołała się do wystąpienia marszałek podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. – Byłam podbudowana tym, co wówczas usłyszałam od pani marszałek. W to, co kiedyś nie wierzyłam, co myślałam, że było nie do przeskoczenia, a mianowicie kierunek lekarski na Wydziale Nauk o Zdrowiu, teraz stał się rzeczywistością. Widzę, jak nasze województwo się rozwija, jak w dobrym kierunku to wszystko zmierza. Dziękuję za to pani marszałek i Państwu. Bez Państwa wysiłku byłoby to niemożliwe – mówiła wicekurator oświaty. Na koniec odwołała się do słów Marii Curie-Skłodowskiej , które zadedykowała kobietom: Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent.

Podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła nauczycielom i dyrektorom nagrody za szczególne oraz wybitne osiągnięcia  dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Osoby, które otrzymały nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego:

Jerzy Kaliszan

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.

Dyrektor

Janina Rosoch

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

Dyrektor

Renata Górska

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze

Nauczyciel, Kierownik Szkolenia Praktycznego

Jarosław Marcinkowski

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze

Dyrektor

Józefa Irena Szklana-Berest

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.

Dyrektor

Beata Nocoń

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.

Nauczyciel Bibliotekarz

Kamila Krawiec

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

Nauczyciel

Aleksandra Kmiećkowiak

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Zielonej Górze

Nauczyciel Bibliotekarz

Małgorzata Wiczkowska

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.

Nauczyciel Konsultant

Anna Giniewska

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.

Nauczyciel Bibliotekarz

Magdalena Szendi

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze

Nauczyciel Konsultant

Olga Urbanowicz

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Babimoście

Wicedyrektor ds. DydaktycznychW 2018 roku wysokość nagrody I stopnia Zarządu Województwa Lubuskiego została ustalona na kwotę 4.000,00 zł, zaś wysokość nagrody II stopnia stanowi 50 % wartości nagrody I stopnia.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia  dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej 1 roku.

Na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 czerwca 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1202) Zarząd Województwa Lubuskiego corocznie przyznaje nagrody ze specjalnego funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie.

W uroczystości wzięli udział: wicemarszałek Romuald Gawlik, radni województwa Tadeusz Pająk oraz Sebastian Ciemnoczołowski oraz placówek oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie.   

Galeria zdjęć

Marszałek nagrodziła wybitnych nauczycieli

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!