Szczegóły aktualności:

Spotkania dotyczące konkursu na aktywizację zawodową

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 09-10-2018

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych konkursem dotyczącym Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Rozmowy odbędą się w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Spotkanie w Gorzowie Wlkp.
Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin: 18 października 2018 r., godz.  1000 – 1500
Formularz należy przesłać do 16 października 2018 r.

Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 22 października 2018 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 19 października 2018 r.

Agenda spotkania: 

1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.

2. Lokalny System Informatyczny (System LSI2020) – zagadnienia techniczne.

3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres efs@wup.zgora.pl .

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin, o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl .

Formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/-/7928542-spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-ogloszonego-28-wrzesnia-2018-r-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego

Zapisz się do naszego newslettera!