Szczegóły aktualności:

Powstanie nowy plac zabaw w Kowalewie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 09-10-2018

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty” z Kowalewa otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu pn. „Utworzenie placu zabaw na boisku wiejskim w Kowalewie wraz z zakupem ławek i stołów”. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.

.

Zapisz się do naszego newslettera!