Szczegóły aktualności:

OSP w Połęcku z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 09-10-2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Połęcku otrzyma 4 200 zł na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa”. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.

W ramach zadania planowane jest zakupienie 2 kompletów ubrań ratowniczych, bez których nie byłoby możliwe udzielenie profesjonalnej pomocy ratowniczej. Zapewnienie profesjonalnego sprzętu spowoduje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Połęcka oraz z terenów gminy Maszewo. 4 listopada 2018 r. przy Remizie w Połęcku zrealizowany zostanie pokaz, w trakcie którego zaprezentowana zostanie praca strażaków.    

Zapisz się do naszego newslettera!