Szczegóły aktualności:

Kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 10-10-2018

Ponad 700 podpisanych umów i dofinansowanie na poziomie przekraczającym 2,3 mld zł – to dotychczasowe rezultaty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w naszym regionie. Nad jego skuteczną realizacją czuwa m.in. Komitet Monitorujący RPO Lubuskie 2020. Jego członkowie spotkali się dziś (11.10) w urzędzie marszałkowskim.

Głównym celem posiedzenia była aktualizacja kryteriów wyboru projektów. Przyczyni się to do ogłoszenia kolejnych konkursów. Mowa tu m.in. o konkursach w zakresie badań profilaktycznych, czy też dotyczących OZE, gospodarki wodno-ściekowej oraz wsparcia sektora MŚP.

Ponadto na posiedzeniu przedstawiono informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020. Chodzi o podpisane umowy i certyfikację, a także przeprowadzone nabory w trybie konkursowym i informacje o stopniu realizacji ram wykonania. Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej: Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Krzysztof Wójcik – przedstawiciel wydziału ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach KM mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego. Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Galeria zdjęć

XIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!