Szczegóły aktualności:

„LUBUSZ” z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 10-10-2018

Lubuski Klub Sportowy „LUBUSZ” ze Słubic decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 2 200 zł na zadanie pn. Narodowe Uliczne Biegi Niepodległości - Słubice 2018.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem działalności Klubu jest m.in. rozwój lekkiej atletyki. Klub realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie szkolenia, zawodów, zgrupowań sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zadanie publiczne jest wydarzeniem sportowym szczebla ponadregionalnego, w którym weźmie udział około 500 sportowców. Łącznie zaplanowano 20 biegów na dystansach od 300 do 2100 metrów. Oficjalne otwarcie biegów zaplanowano na 09 listopada br.

 

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapisz się do naszego newslettera!