Szczegóły aktualności:

Unijne dotacje znów trafią do lubuskich gmin

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 12-10-2018

Raz jeszcze dzięki środkom unijnym uda się zmodernizować lubuską infrastrukturę. Tym razem, dzięki dofinansowaniu z RPO Lubuskie 2020, swoje projekty zrealizują gminy Torzym i Żary. W pierwszym przypadku mowa o rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. W Żarach zadowoleni będą przede wszystkim cykliści, dla których zostanie wybudowana nowa ścieżka rowerowa. Umowy na dofinansowanie podpisała dziś (12.10) w Urzędzie Marszałkowskim członek zarządu Alicja Makarska.

1. Gmina Torzym - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu”

Kwota całkowita: 8 218 246,23 PLN

Kwota dofinansowania: 4 120 959,99 PLN

Termin realizacji: 1 czerwca 2016 – 30 grudnia 2019

Planowane przedsięwzięcie zakłada podjęcie prac na rzecz gospodarki ściekowej mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami przedostającymi się do wód i gleb.

2. Gmina Żary o statusie miejskim - ”Rowerem do pracy i szkoły w Żarach – etap I”

Kwota całkowita: 4 860 322,17 PLN

Kwota dofinansowania: 1 350 000,00 PLN

Termin realizacji” 8 czerwca 2016 – 31 grudnia 2020

Osią projektu jest budowa ścieżek rowerowych w Żarach i Grabiku (miejscowość ościenna), które pełnić będą funkcję korytarzy transportowych dla ruchu rowerowego oraz stanowić będą spójną całość wraz z istniejącymi ścieżkami na terenie miasta i w jego sąsiedztwie(Gmina Żary).

Projekt przyczyni się do rozwoju komunikacji rowerowej, zmniejszenia wykorzystania samochodów w komunikacji miejskiej, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenia środowiskowych skutków transportu miejskiego (niskiej emisji oraz hałasu). W wyniku realizacji projektu wsparta zostanie infrastruktura rowerowa o łącznej długości 1,93 km. Dodatkowo zostanie utworzone nowe miejsce pracy. Ponadto nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych

Działania inwestycyjne zostaną przeprowadzone w formule "zaprojektuj-wybuduj". Projekt ma charakter partnerski: w skład partnerstwa wchodzą również Gminy Lipinki Łuż. i Gmina Przewóz, którym przypisano zadania promocyjne.

Zapisz się do naszego newslettera!