Szczegóły aktualności:

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 18-10-2018

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej odbyło się 25 października br. o godz. 12:00 w Sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie uwag Prezesa Rady Ministrów z pisma z dnia 26 września br. w związku z przekazaną uchwałą nr XLVI/737/18 dotyczącą zmian do Statutu Województwa Lubuskiego.
  3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego.
  4. Przyjęcie protokołu nr 2/2018 z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej w dniu 7 czerwca 2018 r.
  5. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej w dniu 18 czerwca 2018 r.
  6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!