Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa.

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 19-10-2018

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 29 października br. o godz. 10:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Witnica prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa w dniu 14 września 2018 r.
  5. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!