Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 19-10-2018

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 26 października 2018 r. o godz. 10:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2017.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska".
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie".
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 14 września 2018 r.
    Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!