Szczegóły aktualności:

Sesja w dniu 29 października br.

Jarosław Rodziewicz | Sesje Sejmiku | 19-10-2018

L zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 29 października 2018 r. o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.

Podczas sesji odbędzie się uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad L zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2017.
 7. Podjęcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska".
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie".
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Witnica prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz nadania nowego statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie umorzenia należności przypadających Województwu Lubuskiemu od Greenhouse Capital Management spółka akcyjna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Alicji Barbarze Błażyńskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Brzozowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Chojnackiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Dąbrowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Antoniemu Drozdkowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grażynie Dudra-Brzozowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Alinie Marciniak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Eugeniuszowi Krzysztofowi Olejniczakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edmundowi Tadeuszowi Prekuratowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Lidii Marii Remblewskiej-Drozdek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Chórowi „Biały Orzeł” w Sulęcinie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Chórowi „Wrzosy” w Rzepinie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kołu Łowieckiemu nr 5 „Cietrzew” w Żarach „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Diana” w Sulechowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 33. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 34. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 35. Sprawy różne.
 36. Zamknięcie obrad L sesji Sejmiku.

 

Zapisz się do naszego newslettera!