Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki.

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 19-10-2018

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 25 października 2018 r. o godz. 13:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego  z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku".
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
  4. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2017/2018.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 13 września 2018 r.
  6. Sprawy różne

Zapisz się do naszego newslettera!