Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 19-10-2018

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 25 października 2018 r. o godz. 12:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz nadania nowego statutu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku".
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 13 września 2018 r.
  6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!