Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 19-10-2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 26 października 2018 r. o godz. 13:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

W trakcie posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!