Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 22-10-2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 26 października br. o godz. 12:00 - Sala 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie protokołu z kontroli w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie wydatkowania środków z Unii Europejskiej.
  3. Zatwierdzenie protokołu z kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w zakresie działalności finansowej i gospodarczej (lata 2016-2017).
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
  5. Przyjęcie protokołu nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 maja 2018 r.
  6. Sprawy różne.             

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!