Szczegóły aktualności:

Liderki Lubuskiego Samorządu

Jarosław Rodziewicz | TOP | 19-10-2018

Podczas X Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 19 października br. poznaliśmy Liderki Lubuskiego Samorządu - laureatki konkursu Marszałka Województwa Lubuskiego. To przykłady kobiet z pasją, pełnych zaangażowania, kobiet przebojowych, aktywnych społecznie – kobiet, które nie boją się wyzwań. Nagrody laureatkom wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas Kongresu po raz czwarty wręczono statuetki „Liderki Lubuskiego Samorządu”. - Liderki Lubuskiego Samorządu to przykłady kobiet z pasją, pełnych zaangażowania, kobiet przebojowych, aktywnych społecznie – kobiet, które nie boją się wyzwań – mówiła marszałek.

Celem konkursu jest wyróżnienie lubuskich kobiet, które w sposób szczególny zasłużyły się na rzecz rozwoju samorządności w regionie. Poprzednie edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń. Wybór był bardzo trudny, co niewątpliwie świadczy o tym, że mamy olbrzymi potencjał zaangażowanych kobiet. W tym roku spośród wielu zgłoszonych kandydatek, kapituła Konkursu wybrała do uhonorowania 15 wyjątkowych Pań.

 

Liderkami Lubuskiego Samorządu zostały:

Elżbieta Regina Baranowska

Z samorządem związana jest od 11 lat, natomiast od 2007 roku pełni funkcję Skarbnik Gminy Szczaniec. Jako Skarbnik jest strażnikiem gminnego budżetu, który w okresie ostatniej kadencji przeznaczył na inwestycje prawie 30 mln zł. Na co dzień jest bardzo skromną osobą cenioną przez gminne władze, współpracowników, jak również przez mieszkańców Gminy Szczaniec. Poza pracą zawodową udziela się społecznie pracując w Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Urszula Agnieszka Chudak

Od 3 lat Przewodnicząca Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Przewodnicząca Lubuskiego Sejmiku Seniorów w latach 2017-2018. Jest pomysłodawczynią Wschowskiego Kongresu Kobiet i członkinią Lubuskiej Rady Kobiet. To kobieta, o której można powiedzieć, że "wszędzie jej pełno" - wspiera wszelkie akcje na rzecz kobiet, czynnie uczestniczy w życiu publicznym Wschowy. Mimo, że jest już na emeryturze, wyznaje zasadę, że dzień bez pracy jest dniem straconym.

Grażyna Dereń

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego w kadencji 2014-2018. Pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa. Nieprzerwanie od 42 lat prowadzi gospodarstwo rolne, gdzie prowadząc Zagrodę Edukacyjną „Dereniówka” zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży. Od ponad 32 lat związana z Lubuskim Kołem Gospodyń Wiejskich. Aktywnie wspiera społeczne działania na rzecz środowisk wiejskich, promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego oraz aktywizacji kobiet środowisk wiejskich.

Małgorzata Zofia Domagała

Starosta Powiatu Gorzowskiego w kadencji 2014-2018. Była pracownikiem sektora administracji publicznej. Przez wiele lat zajmowała się tematyką funduszy europejskich pracując w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych Kongresów Sołtysów Powiatu Gorzowskiego oraz Forów kobiet z terenów wiejskich i małych miejscowości.  

Janina Gielec

Od 4 kadencji pełni funkcję Sołtysa Sołectwa Różanówka w Gminie Siedlisko. Dzięki doświadczeniu i osobistemu zaangażowaniu wpływa na pobudzanie działań sprzyjających integracji społecznej. Zaangażowanie, poświęcenie, determinacja oraz dyscyplina w działaniu doprowadziła do realizacji wielu przedsięwzięć poprawiających komfort życia mieszkańców Wsi Różanówka.

Małgorzata Barbara Gośniowska-Kola

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego w kadencji 2014-2018. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa. Sprawy, którymi się zajmuje to przede wszystkim infrastruktura drogowa, kolejowa i problematyka finansów województwa. Złożyła ponad 120 interpelacji dot. rozwoju województwa lubuskiego, bezpieczeństwa na drogach, czy wsparcia dla młodzieży.

Maria Jaworska

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego w kadencji 2014-2018. Nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach. Od 2007 roku Dyrektor Szkoły. Aktywny instruktor harcerski w stopniu Harcmistrza. Wielokrotnie nagradzana, odznaczana na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą oraz społeczności lokalnej. Jest osobą bezinteresowną, życzliwą i otwartą na nowe wyzwania.

Henryka Kamińczak

Przez 3 kadencje sprawowała mandat Radnej Rady Miejskiej w Kargowej. W kadencji 1998-2002 Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej, a w latach 2002-2006 i 2014-2018 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej. Sprawując funkcję Radnej i Przewodniczącej Rady z pasją i wielkim poświęceniem zaangażuje się w pracę lokalnego samorządu. Zawsze znajduje czas, aby z uwagą i życzliwością wysłuchać potrzeb mieszkańców.

Justyna Karpisiak

Od 12 lat pełni odpowiedzialną funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Gubin. W tym okresie jej pomysły, praca i zaangażowanie przełożyły się na realizację wielu przedsięwzięć i inwestycji, które na stałe zmieniły Miasto Gubin. Od wielu lat jest Członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy, w której dba o aktywizację osób bezrobotnych m.in. wspierając osoby zakładające działalność gospodarczą, jak i już istniejące przedsiębiorstwa.

Katarzyna Kromp

Wójt Gminy Tuplice od 2014 roku. Z pełnym oddaniem i zaangażowaniem służy mieszkańcom Gminy i lokalnym samorządom. Życzliwa i otwarta na nowe wyzwania. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu w pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do rozwoju Gminy zrealizowano wiele przedsięwzięć.

Beata Katarzyna Kulczycka

Od 2003 roku pełni funkcję Naczelnika Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Bardzo dobry organizator, odpowiedzialny menager posiadający jasną wizję rozwoju. Obdarzona charyzmą i pewnością siebie realizuje kolejne cele strategiczne dla rozwoju miasta Nowa Sól wpływając tym samym na podnoszenie standardu życia mieszkańców miasta, okolicznych gmin i miast nadodrzańskich. Jej głównym wyzwaniem jest pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na projekty inwestycje związane z rozwojem gospodarczym, jak i społecznym miasta.

Bożena Krystyna Osińska

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego w kadencji 2014-2018. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej. Zaangażowana w prace w Radzie Zespołu Ochrony Zdrowia. Przewodniczyła w Komisji Stypendialnej tworzącej finansową podstawę do zatrzymania kadry lekarskiej w ośrodkach medycznych w województwie lubuskim. Przyczyniła się m.in. do utworzenia Kierunku Medycznego Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Natalia Pawlak

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego w kadencji 2014-2018. Na co dzień współpracuje z gminami w Powiecie Nowosolskim. W środowisku lokalnym cieszy się dużym uznaniem ze względu na pracę na rzecz stowarzyszeń, związków i organizacji. Obecnie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

Teresa Maria Sekuła

Pracę w samorządzie rozpoczęła w roku 1983 r. w Urzędzie Wojewódzkim, później w Sejmiku Samorządowym Województwa Zielonogórskiego a następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego począwszy od inspektora do stanowiska Sekretarza Województwa Lubuskiego, którą to funkcję pełniła w latach 2011-2016. Obecnie Dyrektor Biura Sejmiku. Na każdym stanowisku zawsze swoją pracę wykonywała i wykonuje rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem.

Anna Synowiec

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego w kadencji 2014-2018. Przewodnicząca Komisji Doraźnej ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich oraz Przewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowej. Adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Od początku wykonywania zawodu udziela porad prawnych pro bono. Z diety Radnej wspiera inicjatywy społeczne, w tym fundacje. Zawsze wytrwale i z wielkim zaangażowaniem pełnieni obowiązki zawodowe i społeczne.

 

Podczas Kongresu wręczono także Odznaki  Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego:  

Monika Ewa Michalik

 • lubuska zapaśniczka,
 • zawodniczka sekcji zapaśniczej „Grunwald” Poznań,
 • brązowa medalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janerio
  w kategorii 63 kg w zapasach w stylu wolnym,
 • sześciokrotna medalistka Mistrzostw Świata w latach 2000-2016,
 • multimedalistka Mistrzostw Europy, w tym czterokrotna mistrzyni Europy
  oraz czterokrotna wicemistrzyni Europy,
 • promuje sport i zdrowie.

Irena Osos

 • wieloletni samorządowiec - Radna Gminy Skąpe i Gminy Łagów,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łagowie,
 • twórczyni i Prezes Klubu Sportowego „Iskra” Łagów,
 • działaczka społeczna i promotorka Gminy Łagów,
 • wspiera społecznie Fundację Łagowski Dom Artysty,
 • zaangażowana w projekt budowy Domu Artystów w Łagowie,
 • w ramach Fundacji pracuje na rzecz projektów: Międzynarodowe Plenery Malarskie, Łagów Miasto Artystów - Zaułek Sztuki, Piknik Kulturalny.Plebiscyt „Gazety Lubuskiej” KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2018

Zwyciężczynie finału wojewódzkiego

Dyplomy i statuetki w kształcie szpilki odebrały: 

3 miejsce: Paulina Pawełkiewicz, fotograf, właścicielka firmy "Zaczarowane w kadrze", Zielona Góra

2 miejsce: Żaneta Robak, właściciel firmy Folwark Pszczew, wiceprezes Fundacji na Rzecz Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa, Pszczew

1 miejsce: Kornelia Drzewiecka-Wilusz, właścicielka firmy Nel-Art, współwłaścicielka spółki Wilusz Trans, Żary

 

Werdykt Kapituły Plebiscytu 

Dyplomy i statuetki w kształcie szpilki odebrały:

3 miejsce: Janina Malik, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy

2 miejsce: Dr n. med. Róża Poźniak-Balicka, Kierownik Zakładu Radioterapii i Klinicznego Oddziału Radioterapii, Adjunkt w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej WLiNZ UZ, Zielona Góra – nie będzie, ale wyczytujemy

1 miejsce: Violetta Panasiuk-Strzyżewska, Prezes Zarządu i założycielka firmy Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski

 

Galeria zdjęć

Nagrody Lubuskiego Kongresu Kobiet

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!