Szczegóły aktualności:

„GWARDIA” z Zielonej Góry z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 25-10-2018

Zielonogórski Klub Sportowy „GWARDIA” z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 2 tys. zł na zadanie pn. Realizacja procesu szkolenia zawodników w sekcji kickboxingu - przygotowanie zawodników do sezonu 2019.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne stanowi element procesu szkoleniowego zawodników uprawiających kickboxing. Zawodnicy otrzymają nowy sprzęt sportowy m.in. kaski, rękawice, ochraniacze, skakanki. Celem zadania jest odpowiednie przygotowanie zawodników do startu w imprezach w 2019 roku.

 

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapisz się do naszego newslettera!