Szczegóły aktualności:

Dofinansowanie dla Związku Strzelectwa Sportowego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 25-10-2018

Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości  3.792,90 zł na zadanie pn. Realizacja procesu szkolenia reprezentantów województwa lubuskiego w strzelectwie sportowym.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne stanowi element procesu szkoleniowego zawodników uprawiających strzelectwo sportowe. Zawodnicy kadry województwa lubuskiego otrzymają torby sportowe.

 

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapisz się do naszego newslettera!