Szczegóły aktualności:

Październikowa sesja sejmiku

Jarosław Rodziewicz | TOP | 29-10-2018

29 października 2018 r. odbyła się L zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego podczas, której odbyło uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Radni przyjęli uchwałę w sprawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku" oraz wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu Mała Retencja Wodna za rok 2017.

Podczas obrad głos zabrał Senator RP Waldemar Sługocki. Podziękował sejmikowi, radnym i zarządowi województwa za pracę w kończącej się kadencji. – Chciałbym podziękować za państwa pasję, zaangażowanie i determinacją, z jaką dbaliście o interes lubuski. Dziękuję za poziom i sposób debaty podczas obrad. To był sposób godny, uczciwy i rzetelny. Dziękuję ze 4 lata temu odważyliście wziąć odpowiedzialność za Ziemię Lubuską. Jestem przekonany, że każdy z Państwa swój mandat w sposób godny. Mam nadzieję, że tak kolejna kadencja będzie równie udana - podkreślał.

W ramach interpelacji radni skupili się głównie na inwestycjach w infrastrukturę drogową. Radna Barbara Kucharska prosiła o interwencję dot. naprawy mostu na drodze nr 160 na rzece Koczynka odcinek Dobiegniew – granica województwa. Most grozi zawaleniem. Przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz zabiegał o modernizację drogi nr 285 we wsi Luboszyce. Pytał także o możliwość wsparcia Stowarzyszenia Piekarnia Cichej Kobiety, którego siedzibę mieszczącą się w zabytkowym budynku strawił pożar. O modernizację drogi nr 278 w powiecie wschowskim zabiegali radni: Małgorzata Gośniowska-Kola oraz Klaudiusz Balcerzak. Radny Łukasz Mejza poprosił o udostępnienie kosztów promocji Kongresu Gospodarczego.- Kongres Gospodarczy  realizowany był w ramach projektu RPO Lubuskie 2020. Całkowity koszt projektu to ok. 1 mln zł łącznie z wydarzeniami towarzyszącymi. Ograniczyliśmy znacznie środki na promocję, ale dzięki niej udział w wydarzeniu potwierdziło 1,7 tys. osób. Dzięki promocji mieliśmy uczestników o randzie międzynarodowej, o których zabiegaliśmy, doskonałych panelistów i mówców. Mogliśmy w takim gronie rozmawiać o przyszłości - odważnie, bez kompleksów - odpowiedziała marszałek Polak. Szczegółowe rozliczenie kosztów organizacji Kongresu radny otrzyma w wersji pisemnej.Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad L zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska".
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie".
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Witnica prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz nadania nowego statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie umorzenia należności przypadających Województwu Lubuskiemu od Greenhouse Capital Management spółka akcyjna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Alicji Barbarze Błażyńskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Brzozowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Chojnackiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Dąbrowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Antoniemu Drozdkowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grażynie Dudra-Brzozowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Alinie Marciniak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Eugeniuszowi Krzysztofowi Olejniczakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edmundowi Tadeuszowi Prekuratowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Lidii Marii Remblewskiej-Drozdek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Chórowi „Biały Orzeł” w Sulęcinie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Chórowi „Wrzosy” w Rzepinie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kołu Łowieckiemu nr 5 „Cietrzew” w Żarach „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Diana” w Sulechowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 33. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 34. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 35. Sprawy różne.
 36. Zamknięcie obrad L sesji Sejmiku.

Galeria zdjęć

L sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!