Szczegóły aktualności:

OSP Różanki z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 30-10-2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Różankach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 października 2018 r. otrzymała wsparcie w wysokości 6 900 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do ćwiczenia – OSP Różanki”, które realizowane będzie w okresie od 05 listopada do 15 grudnia 2018 r.

Zadanie publiczne polega na zakupie niezbędnego wyposażenie do siłowni mieszczącej się w świetlicy wiejskiej w Różankach. Obiorcami zadania będą członkowie Stowarzyszenia „OSP Różanki”, członkowie Gminnego Klubu Seniora, osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ jak również osoby zainteresowane ofertą aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/2862/Oferta_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Rozankach_z_siedziba_w_Rozankach/

 

Zapisz się do naszego newslettera!