Szczegóły aktualności:

Dofinansowanie zajęć dodatkowych

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 05-11-2018

Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” otrzyma 6990,00 zł na realizację projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży”. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.

Zadanie publiczne polega na wymianie stolarki okiennej przez Stowarzyszenie Oświatowe „Mała szkoła”, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy Szkół, Stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnionej młodzieży z Niemiec w ramach współpracy przygranicznej. Wymiana okien znacznie poprawi jakość miejsca oraz jego użyteczność.   

http://bip.lubuskie.pl/189/2868/Oferta_Stowarzyszenia_Oswiatowego__E2_80_9EMala_Szkola_E2_80_9D
_w_Bukowinie_Bobrzanskiej/

Zapisz się do naszego newslettera!