Szczegóły aktualności:

Nowe stroje sportowe dla piłkarzy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 06-11-2018

Klub Sportowy Zorza Grzmiąca decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 7 tys. zł na zadanie pn.: „Poprawa wizerunku klubów z terenów wiejskich”, które realizowane będzie w okresie od 12 listopada do 15 grudnia 2018 r.

Zadanie publiczne polega na kupnie strojów sportowych niezbędnych do reprezentacji drużyny na szczeblu Województwa Lubuskiego w rozgrywkach ligowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz wyposażeniu boiska sportowego w Grzmiącej w piłkochwyty. Celem zadania jest integracja społeczności lokalnej, zachęcanie młodzieży do spędzania aktywnego i zdrowego stylu życia oraz poprawa infrastruktury boiska.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/189/2869/Oferta_Klubu_Sportowego_Zorza_Grzmiaca_z_siedziba_w_Grzmiacej/

Zapisz się do naszego newslettera!