Szczegóły aktualności:

Lubuskie dba o seniorów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 07-11-2018

- Utworzenie w każdej gminie domu dziennego lub całodobowego pobytu, Lubuska Karta Seniora i stworzenie infrastruktury pod potrzeby oddziałów geriatrycznych, to nasze priorytety, które chcemy zrealizować do 2022 roku. Lubuskie dba o seniorów – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, otwierając V Konferencję Naukową „Interdyscyplinarność podstawą opieki geriatrycznej”. Lekarze, terapeuci, psychologowie i studenci medycyny debatowali o podstawach opieki geriatrycznej.

Otwierając V Konferencję Naukową „Interdyscyplinarność podstawą opieki geriatrycznej” marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak skupiła uwagę na działaniach jakie samorząd do tej pory realizuje na rzecz osób starszych oraz na wyzwaniach jakie stoją przed zarządem województwa.

- Samorząd województwa ma wiele do zrobienia w kwestii geriatrii. To jest jeden z naszych deficytów, ale problemy są po to, żeby je rozwiązywać a nie zamiatać pod dywan – mówiła marszałek.  – W 2017 roku przygotowaliśmy specjalny program dla seniorów, który jest bardzo elastyczny. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że seniorzy są zdrowi wtedy kiedy są aktywni. Nie tylko słuchamy seniorów na podczas sejmików, powołaliśmy też Lubuską Radę Seniorów, dodatkowo poszczególne departamenty zdiagnozowały obszary problemowe w kwestii geriatrii i rozpoczęliśmy kompleksowe działania. Np. ruszyliśmy z finansowaniem Lubuskich Inicjatyw Senioralnych na które przeznaczyliśmy 300 tys. zł – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

Seniorzy to bardzo często osoby samotne i niepełnosprawne, które potrzebują dodatkowej opieki medycznej. Dlatego zarząd województwa realizuje programy profilaktyczne, z których bezpłatnie mogą korzystać Lubuszanie. – Bardzo ważna jest profilaktyka. W Lubuskiem realizujemy kilka bardzo ważnych programów: Zdrowe Płuca Lubuszan, Lubuskie Pikniki Zdrowia, profilaktyka raka, wczesne wykrywanie cukrzycy (3,7 mln zł), rehabilitacja narządów ruchu (9 mln zł). W ramach RPO L-2020 podejmujemy działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, a w planach jest również utworzenie w każdej gminie domu dziennego pobytu dla seniorów – dodała marszałek.

Określając priorytety na najbliższe lata zarząd województwa skupił się na osobach starszych. W planach jest utworzenie Lubuskiej Karty Seniora oraz budowa w każdej z gmin placówki dziennego lub całodobowego pobytu. - W przyszłorocznym budżecie zapisaliśmy  pieniądze na utworzenie infrastruktury potrzebnej do tworzenia oddziałów geriatrycznych. Liczymy na przychylność sejmiku. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje, żyjemy dłużej, a na to pozwala nam medycyna. Tym bardziej musimy zadbać o seniorów – tłumaczyła Elżbieta Anna Polak.

Samorząd wspiera również finansowo działania stowarzyszeń i organizacji zrzeszających seniorów. W swoim wystąpieniu prof. Ewa Narkiewicz - Niedbalec z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, która działa także w Lubuskim Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin, podkreślała że bez dodatkowych pieniędzy nie można kompleksowo działać. - Dzięki dobrej współpracy stowarzyszenia z samorządem udaje nam się organizować turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych. Stowarzyszenie liczy 90 osób, w tym ok 40 aktywnych. Tak jak powiedziała pani marszałek, dzięki dotacjom udaje nam się poszerzyć aktywność, o wyjazdy spotkania z psychologiem i logopedą.

Podczas V Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarność podstawą opieki geriatrycznej”. Lekarze, terapeuci, psychologowie i studenci medycyny debatowali o podstawach opieki geriatrycznej w oparciu o zdrowie biologiczne, psychologiczne oraz aspekty środowiskowe. Zaprezentowano też dorobek i kierunki rozwoju współczesnej geriatrii Konferencję zorganizowali: Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym Oddział Lubuski.

PROGRAM:

9.00 – 9.10 - Powitanie
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.10 – 9.15 - Inauguracja konferencji
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

9.15 – 9.20 - 1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
 

9.20 – 9.35 - Wybrane zagadnienia z obszaru opieki geriatrycznej
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski,
dr n. biol. Aneta  Klimberg Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Higieniczne
 

9.35-10.50 - Starzenie się układu krążenia
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ, Wydział Lekarski i Nauk z Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
 

10.50 – 11.10 - Czy aktywność fizyczna jest ważna u osób starszych z zespołem słabości?
dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska,
prof. AWF Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 

11.10 -11.15 - Dyskusja
 

11.15 – 11.45 - Przerwa kawowa
 

11.45 – 12.00 - Sesja plakatowa
przewodnicząca komisji: dr Aneta Klimberg
 

11.45 – 12.00 - Depresja i otępienie
lek. med. Urszula Kawalec-Hurny
Specjalista Geriatrii, Dyrektor ds. lecznictwa Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny w Torzymiu, Konsultant Wojewódzki    
 

12.00 – 12.15 - Stopa cukrzycowa – trudne przypadki
mgr Izabela Kuberka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego

12.15 – 12.30 - Podeszły wiek a ryzyko stania się ofiarą przestępstwa – możliwości przeciwdziałania
mec. Miłosz Zawieja, Kancelaria Adwokacka Miłosz Zawieja,
mgr Grażyna Milewska-Wilk, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
 

12.30 – 12.45 - Ekskluzja zawodowa osób starszych. Przyczyny i konsekwencje
dr n. ekonomicznych Ewa Sobolewska-Poniedziałek Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania

12.45 – 13.00 - Styl komunikacji interpersonalnej w relacji między pielęgniarką a pacjentem hospitalizowanym w wieku senioralnym
mgr Monika Lato-Pawłowska Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa

13.00 – 13.15 - Srebrne tsunami
dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
 

13.15 – 13.20 - Zakończenie konferencji, ogłoszenie wyników konkursu w sesji plakatowej Wręczenie certyfikatów


Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny prof. UZ
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz
prof. nadz. UM dr hab. Katarzyna Szalonka
dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich,
dr Katarzyna Szwamel PWSZ


Komitet organizacyjny konferencji:
mgr Iwona Bonikowska
dr Justyna Jasik
mgr Monika Lato-Pawłowska
mgr Grażyna Milewska-Wilk
dr Ewa Skorupka
Koło Naukowe 36,6


Patronat medialny: Polskie Towarzystwo Higieniczne Problemy Higieny i Epidemiologii Hygeia Public Health

Galeria zdjęć

V Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarność podstawą opieki geriatrycznej”

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!