Szczegóły aktualności:

Lubuskie na piątkę wdraża unijne programy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 07-11-2018

Z najnowszego raportu o stanie wdrażania regionalnych programów operacyjnych wynika, że województwo lubuskie jest w czołówce pod względem wartości podpisanych umów o dofinansowanie. Lubuskie zajmuje 5 pozycję. Przed nami są: pomorskie, opolskie, mazowieckie i wielkopolskie. - Lubuskie mądrze inwestuje środki unijne. Ten wynik to efekt wielu działań. Zależało nam, aby pieniądze najszybciej trafiły do beneficjentów oraz zostały wykorzystane w sposób efektywny – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.  
Od uruchomienia programów polityki spójności na lata 2014-2020 do 24 października 2018 r. w 16 RPO ogłoszono 4 060 naborów na kwotę 132,4 mld zł, tym 2 976 naborów na projekty konkursowe i 1 084 nabory na projekty pozakonkursowe. Najwięcej naborów ogłoszono w województwie podlaskim, najmniej - w pomorskim. We wszystkich RPO złożonych zostało 63,5 tys. wniosków o dofinansowanie o wartości ogółem 200,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 134,9 mld zł, co stanowi 101% alokacji RPO na lata 2014-2020. Do 24 października 2018 r. w 16 RPO podpisano ponad 30,7 tys. umów o dofinansowanie o wartości ogółem 119,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE w umowach wynosi 82,2 mld zł, co stanowi 61% alokacji RPO na lata 2014-2020. Ogólna wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w 16 RPO wynosi 33,7 mld zł, w tym wartość dofinansowania UE to ponad 23,2 mld zł, co stanowi 17% alokacji na lata 2014-2020.

Informacje pochodzą z najnowszego Biuletynu Informacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (październik/listopad 2018 r.)

Zapisz się do naszego newslettera!