Szczegóły aktualności:

Unijne pieniądze na kulturę

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 07-11-2018

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o dofinansowaniu kwotą 31 mln zł 6 projektów w ramach RPO L-2020. Wsparcie na realizację inwestycji otrzymają teatry w obydwu lubuskich stolicach, muzeum w Gorzowie Wlkp., Filharmonia Zielonogórska oraz Gminy Krosno Odrzańskie i Strzelce Krajeńskie.  - Rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez nowoczesnej infrastruktury społecznej - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.Wartość planowanych projektów to ponad 40,5 mln zł.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaznacza, że te inwestycje są oczekiwane przez Lubuszan. - Instytucje kultury samorządu województwa zyskają zupełnie nowe oblicze, bo to nie tylko modernizacja, rewitalizacją i rozbudowa, ale przede wszystkim sprostanie oczekiwaniom mieszkańców regionu i gości, którzy nie wyobrażają sobie regionu bez nowoczesnej oferty kulturalnej na europejskim poziomie - podkreśla. Lubuski Teatr w Zielonej Górze pieniądze, czyli 12,1 mln zł (z tego 8,4 mln zł to dofinansowanie) przeznaczy na modernizację. Podobną inwestycję ma zamiar zrealizować Filharmonia Zielonogórska, która przeprowadzi I etap rozbudowy warty niespełna 4,3 mln zł (pomoc z RPO Lubuskie 2020 to 3,1 mln zł).

Zbliżone plany mają również placówki z północy województwa lubuskiego. Gorzowski Teatr zrealizuje wart prawie 9 mln zł (dofinansnowanie to 6,5 mln zł) projekt pod nazwą „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”. 5,7 mln zł dotacji pomoże również w kompleksowym remoncie, konserwacji i renowacji zabytków oraz modernizacji wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu. Zadanie to wykona Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. Całość tego projektu jest warta 6,7 mln zł.

Swoje zadania zrealizują również samorządy. Gmina Strzelce Krajeńskie za 3,3 mln zł (wsparcie na poziomie 2,8 mln zł) przeprowadzi renowację średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza. Natomiast Gmina Krosno Odrzańskie w planach ma realizację projektu „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I”. Wartość projektu to 5 mln zł, w tym 4 mln zł dofinansowania.

Zapisz się do naszego newslettera!