Szczegóły aktualności:

Co nas wypala?

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 07-11-2018

7 listopada br. w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Co nas wypala”. Konferencja skierowana była do osób, które na co dzień mierzą się z problematyką uzależnień. Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła o „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” oraz działaniach samorządu w tym zakresie.    

Prelegentami konferencji byli praktycy, moderatorem dr. hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy, prof.DSW, ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii. - Głównym założeniem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi na problem wypalenia zawodowego u osób pracujących z osobami uzależnionymi. Celem dzisiejszego spotkania jest pochylenie się nad kwestiami, które mogą być postrzegane jako trudne, problematyczne czy kłopotliwe. Dziś skoncentrujemy się na nas, na tym, co nas wypala, co powoduje stres i jak temu przeciwdziałać - mówiła dr. hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy.

O „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Program realizowany jest od 2017 r.  Jest zgodny z celami operacyjnymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020. Stanowi on również integralną cześć Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Jak podkreślała marszałek celem głównym programu jest ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. Celem jest także edukacja oraz profilaktyka w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Zadania skierowane są na leczenie, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna. Prowadzone są także badania i monitoring używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych.

- Samorząd województwa wspiera te działania. Finansujemy edukację, pikniki zdrowia, spotkania i konferencje takie jak dziś. Bardzo ważny jest ruch na świeżym powietrzu. To bardzo dobra forma terapii. Te uzależnienia pojawiają się wtedy, gdy są problemy. Lubuszanie są najbardziej aktywni w Polsce. Bardzo mocno w naszym regionie stawiamy na edukację przez sport oraz rozwój bazy sportowej.  Udało nam się przygotować rzetelną diagnozę. Z tego dokumentu wynikają niepokojące informacje, 12 proc. przyznaje się do zażywania twardych narkotyków – mówiła marszałek.  Wnioski z badań z 2016 roku w województwie lubuskim: średnio od 1% do 2% respondentów przyznało się do zażywania narkotyków, niepokoi odsetek 3% osób zażywających dopalacze, przy czym poziom świadomości ich istnienia wynosi prawie 100%, wśród respondentów istnieje wysoki odsetek osób, które zażywały marihuanę albo haszysz (12%) i należy podkreślić, iż jest to najczęściej zażywany narkotyk,  najczęściej mieszkańcy w wieku od 16 do 19 roku życia, sięgają po te substancje.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jakub Piosik mówił o działaniach ośrodka. - ROPS co roku przekazuje w formie darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie Jesteśmy w areszcie, wychodzimy z naszą ofertą edukacyjną do szkół, prowadzimy kampanie społeczne – mówił J. Piosik. W 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji kampanii społecznej pn. „Stop uzależnieniom” mającej na celu promocję zdrowego stylu życia służącego zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Inauguracja kampanii miała miejsce podczas VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, 19 czerwca 2016 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. ROPS realizuje od 2015 r. na terenie województwa lubuskiego kampanię społeczną pn.„Dopalacze… jeden dzień… jeden wybór… jedno życie”. Kampania powstała w odpowiedzi na duży problem społeczny nasilający się wśród młodzieży.

Piotr Żyto – specjalista psychoterapii uzależnień mówił o substancjach wypalających. - Wypalające substancje występują w postaci białego proszku, kryształów, kapsułek, wywaru. Mogą powodować pobudzenie bądź  wycofanie, na każdego mogą oddziaływać inaczej – mówił.  Substancje te mogą działać jako stymulanty, depresanty lub halucynogennie. Jak podkreślał sprzedaż kwitnie w internecie. W sklepach internetowych można kupić: sole piorące, wyciągacze wilgoci, pigułki piorące, produkty do badań laboratoryjnych.

Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Konferencja została skierowana do 120 osób, które na co dzień mierzą się z problematyką uzależnień na terenie województwa lubuskiego, tj. – pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych  i izby pielęgniarek. 

 


Galeria zdjęć

Co nas wypala?

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!