Szczegóły aktualności:

Bliżej Funduszy Europejskich

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 09-11-2018

20 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się piętnaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”. Poświęcone ono będzie projektom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty,  instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS i beneficjenci.

 

Informacje ogólne

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

· wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,

· wsparcie osób niepełnosprawnych,

· wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

· 20 listopada 2018 roku

· Lubuski Urząd Wojewódzki – Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8 (Sala Narad, I piętro)

Agenda spotkania

10:30 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 12:20

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

12:20 – 13:20

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój

13:20 – 13:40

Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków

13:40 – 14:40

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

14:40 – 15:20

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

15:20 – 16:00

Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków  

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich”: https://efs.mrpips.gov.pl/gorzow

Informacje dodatkowe

e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

 

Zapisz się do naszego newslettera!