Szczegóły aktualności:

Muzyka łączy pokolenia

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 09-11-2018

Stowarzyszenie Nasze Kąty otrzyma 2 345,00 zł na realizację projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia”. Zadanie publiczne polega na zakupie sprzętu nagłośnieniowego oraz przez Stowarzyszenie Nasze Kąty. Nowy sprzęt nagłośnieniowy umożliwi organizację aktywnego czasu w ramach zadania „Muzyka łączy pokolenia”.

W ramach zadania zorganizowane będą konkursy muzyczne, kalambury, karaoke itp., zapewniony tez będzie poczęstunek dla uczestników. Organizacja zadania poprzez zakup sprzętu oraz przygotowanie cateringu dla uczestników ma na celu spotkanie dzieci i młodzieży z rodzicami, z dorosłymi, z  dziadkami, czyli spotkania pokoleń podczas jednej wspólnej zabawy.  Zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu oraz rzeczy pozwoli sprawniej funkcjonować Stowarzyszeniu Nasze Kąty i realizować inne zadania.

 

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:  

http://bip.lubuskie.pl/189/2873/Oferta_Stowarzyszenia_Nasze_Katy_z_siedziba_w_miejscowosci_Lupowo/

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!