Szczegóły aktualności:

Silesia pod błękitnym niebem

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 13-11-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” PO Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”. Termin naboru wniosków ruszy 29 listopada i potrwa do 28 lutego 2019 r.

Dla kogo konkurs?

Na unijne wsparcie mogą liczyć konsorcja (w tym także z województwa lubuskiego), w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz jedna jednostka naukowa. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów.

Konkurs wymaga uczestnictwa w składzie konsorcjum co najmniej jednego podmiotu z siedzibą w województwie śląskim.

Dofinansowanie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 4 mln PLN. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców wynosi do 80%. Natomiast jednostki naukowe mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Celem inicjatywy jest wsparcie badań przemysłowych w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Badania przemysłowe:

Oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki → Konkurs_3/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018-wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/

Zapisz się do naszego newslettera!