Szczegóły aktualności:

Doposażenie OSP w Szczańcu

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 14-11-2018

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczańcu otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczańcu”.

Zadanie publiczne polega na zakupie hełmu strażackiego, specjalnych butów oraz ubrania i narzędzia ratowniczego hooligan. Zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP poprawi bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach bojowych i ratowniczych. Dzięki temu, poprawi się także bezpieczeństwo mieszkańców, na terenach, gdzie realizowane będą działania ratownicze. Skompletowanie profesjonalnego sprzętu do działań ratowniczych i innych interwencji, poprawi skuteczność akcji strażackich. Zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu pozwoli sprawniej funkcjonować Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Szczańcu i realizować inne zadania.  

O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.

http://bip.lubuskie.pl/189/2880/Oferta_Stowarzyszenia_Ochotnicza_Straz_Pozarna_w_Szczancu/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!