Szczegóły aktualności:

Rozwijanie aktywności społecznej

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 14-11-2018

Klub Sportowy „DELTA” Smardzewo z m. Smardzewo otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu: „Rozwijanie aktywności społecznej lokalnej na terenie wiejskim”.

Zadanie publiczne polega na podnoszenie kwalifikacji sportowych oraz tężyzny fizycznej. Rywalizacji pomiędzy zespołami z różnych aglomeracji naszego województwa. W efekcie wymiernych korzyści każda z drużyn sportowych będzie miała szansę na wygranie dodatkowego wyposażenia które doposaży klub w sprzęt i materiały do profesjonalnego prowadzenia klubu. Turniej nabierze charakteru i zwiększy rywalizację pomiędzy drużynami różnych miejsc w efekcie wypromuje i zachęci pozostałe drużyny z poza innych części województwa do uczestnictwa i integrowania się w turniejach. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:     

http://bip.lubuskie.pl/189/2881/Oferta_Klubu_Sportowego__E2_80_9EDELTA_E2_80_9D_
Smardzewo_z_siedziba_w_miejscowosci_Smardzewo/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!