Szczegóły aktualności:

Doposażenie Klubu Sportowego Zenit Myszęcin

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 15-11-2018

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Zenit” Myszęcin otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu "Doposażenie Klubu Sportowego Zenit Myszęcin".

Zadanie publiczne polega na podnoszenie kwalifikacji sportowych oraz tężyzny fizycznej, za pomocą doposażenia klubu sportowego i  przeprowadzenie turnieju sportowego, co w efekcie zwiększy aktywności ruchową uczestników, członków klubu, podniesie samoocenę uczestników konkurencji sportowej , zintegruje rozproszone lokalne środowisko, zbuduje pozytywny wizerunek sportowców w środowisku lokalnym, rozwinie i wypromuje klub wśród potencjalnych uczestników z terenów wiejskich. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.


Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:   

http://bip.lubuskie.pl/189/2887/Oferta_Stowarzyszenia_Klub_Sportowy__E2_80_9EZenit_E2_80_9D_Myszecin_
z_siedziba_w_miejscowosci_Myszecin/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!