Szczegóły aktualności:

Lubuskie kupuje nowe pociągi (wideo)

Marzena Toczek | Wydarzenia | 16-11-2018

Będą nowoczesne, komfortowe i bezpieczne – już za dwa lata na lubuskie tory wyjadą dwa nowe spalinowe zespoły trakcyjne, które dostarczy firma NEWAG. - Kupujemy kolejne pociągi za 43 mln zł. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy przesiadali się z własnego transportu do pociągu, ale nie byle jakiego – podkreślała podczas podpisania umowy marszałek Elżbieta Anna Polak. Jak będą się nazywały? Możesz zdecydować ty! Ogłaszamy konkurs na „imiona” dla nowych pociągów! Szczegóły wkrótce.

Materiał filmowy

Lubuskie od kilku lat mocno inwestuje w kolej. Na przestrzeni 15 lat na lubuskie tory wyjechało łącznie 19 pojazdów szynowych o łącznej wartości ponad 184 mln zł. Na zakupy pozyskano dotacje z różnych programów UE w kwocie około 100 mln. Zakupione od firmy NEWAG dwa kolejne pojazdy kursować będą na trasie Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż – Poznań. Zakup będzie możliwy dzięki wsparciu ze środków Regionalnego  Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na poziomie 83%. Ale to nie jedyne nowe pojazdy, jakie pojawią się na lubuskich torach. - W przyszłym roku także bydgoska PESA odda nam dwa pociągi z  homologacją. Jest to wynik ugody. Kolejne dwa szynobusy z homologacją trafią na lubuskie tory – poinformowała marszałek Polak. - To są bardzo duże inwestycje, ale nikt nie ma wątpliwości że poprawa dostępności transportowej i teleinformatycznej to nr 1 w Lubuskiem – dodała.

Na lubuskie tory wyjadą supernowoczesne pojazdy, wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. - Będą to pojazdy trójczłonowe spełniające najnowsze wymagania techniczne obowiązujące w Europie. Pojazdy będą gwarantowały komfort podróżowania. Na wyposażeniu znajdzie się m.in. system zliczania pasażerów i monitoring pojazdów, będą również aplikacje umożliwiające zarządzenie i diagnostykę pojazdów. Pojazdy będą się poruszały z prędkością max. 120 km na godzinę. Nowoczesne pojazdy będą przenosić siłę pociągową na zespół kołowy. Pojazdy dostarczymy do końca 2020 roku. Co ważne będą przygotowane do eksploatacji w strefie przygranicznej na terenie Niemiec – mówił Józef Michalik – wiceprezes firmy NEWAG. To pierwsze tego typu pociągi na polskich torach. O wysokiej jakości produkowanych przez firmę pojazdów mówił także Senator RP Waldemar Sługocki. - To są sprawdzone pociągi. Świetnie funkcjonują, a pasażerowie są zadowoleni. NEWAG słynie z jakości i myślę, że te pociągi będą nam dobrze służyć. Cieszę się, że te pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej. Lubuszanie coraz części i chętniej korzystają z transportu kolejowego, bo jakość taboru jest coraz lepsza – podkreślał.

Inwestycje Województwa Lubuskiego w transport kolejowy

Tabor

 • W latach 2003 – 2015 zakupiono 19 pojazdów do ruchu regionalnego, w tym 16 spalinowych i 3 elektryczne o łącznej wartości ponad 184 mln zł. Na zakupy pozyskano dotacje z różnych programów UE w kwocie około 100 mln.
 • W roku 2013 zakupiono w Pesie cztery pojazdy „Link” o łącznej wartości 47,6 mln zł, które obecnie kursują na trasach Kostrzyn – Krzyż oraz Gorzów Wlkp. – Zielona Góra. Zakup został dofinansowany w 85% ze środków UE w ramach LRPO.
 • W latach 2014-2015, w ramach tzw. Zachodniej Grupy Zakupowej, zakupiono w NEWAG-u trzy elektryczne zespoły trakcyjne „Impuls” o wartości 64,2 mln zł do obsługi połączeń na linii Nowa Sól – Zielona Góra – Poznań Gł. Zakup został dofinansowany w 50% ze środków UE w ramach POIiŚ.
 • W roku 2014 zawarto wieloletnią umowę ze Spółką Przewozy Regionalne, która umożliwiła przewoźnikowi uzyskanie dotacji z UE na modernizację 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W efekcie tego kontraktu, pociągi relacji Wrocław Gł. – Zielona Góra i Zielona Góra – Szczecin Gł. obsługują obecnie zmodernizowane jednostki.
 • W ramach rekompensaty za brak niemieckiej homologacji „Linków”, Pesa w 2019 roku dostarczy do Województwa Lubuskiego dwa dodatkowe pojazdy tego typu z niemiecką homologacją. Wartość rynkowa tych pojazdów to 34,4 mln zł. Dopuszczenie do eksploatacji po niemieckich torach umożliwi szersze wykorzystanie tych pojazdów w ruchu transgranicznym.
 • W roku 2018 wyłoniono w przetargu wykonawcę dwóch nowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Trójczłonowe pojazdy mają zostać dostarczone przez NEWAG SA w listopadzie 2020 roku. Zakup poprzedziło studium wykonalności, którego  rezultatem było ustalenie trasy na której będzie on najlepiej wykorzystany tj: Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż – Poznań. Na zakup o wartości 43 mln zł pozyskano 83%  dofinasowania z UE w ramach RPO – Lubuskie 2020. Większy udział budżetu województwa w zakupie wynika ze wzrostu cen rynkowych.

Infrastruktura

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie wspiera inwestycje na liniach kolejowych realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
 • W latach 2007 – 2014 dofinansowano z RPO modernizację 160 km linii kolejowych na terenie województwa lubuskiego oraz budowę 2,1 km nowej linii tzw. łącznicy Czerwieńsk Południe – Czerwieńsk Wschód. Wartość zrealizowanych projektów to blisko 130 mln zł.
 • Do roku 2023 zaplanowano kontynuację rozpoczętych w poprzednim okresie inwestycji, w tym:
 • Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk II etap Szacunkowa wartość projektu zaprojektuj i wybuduj 69,8 mln zł
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 203  na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – etap I             Szacunkowa wartość opracowania dokumentacji projektowej  8,9 mln zł
 • Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst
  oraz nr 275 na odcinku granica województwa – Żagań (w rezerwie)

Szacunkowa wartość projektu 173 mln zł

Inwestycje ze środków centralnych wspierające projekty regionalne

 • Modernizacja estakady kolejowej i stacji w Gorzowie Wielkopolskim – 115 mln zł  (w trakcie realizacji)
  • Rewitalizacja mostu kolejowego na Odrze na linii kolejowej nr 358 –

32 mln zł (ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji)

 • Przebudowa mostów kolejowych na Bobrze i Kwisie na linii nr 275 – 11,8 mln zł (w końcowej fazie realizacji)
 • Trwają analizy zasadności elektryfikacji odcinka linii nr 203 Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Decyzja PKP PLK SA o rozpoczęciu elektryfikacji polskiego odcinka, zwiększy szanse na podjęcie takiej samej decyzji po stronie niemieckiej.
 • Rządowy program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej zakłada elektryfikację odcinka linii nr 358 Czerwieńsk – Guben

Organizacja przewozów regionalnych

 • Województwo Lubuskie jako organizator kolejowych przewozów wojewódzkich powierza wykonywanie tych usług Spółce Przewozy Regionalne. Część przewozów na południu naszego województwa wykonują również Koleje Dolnośląskie.
 • Ogólna długość czynnych linii kolejowych 917 km
 • Długość linii, po których kursują pociągi pasażerskie 664 km
 • Wielkość pracy eksploatacyjnej około 3 mln pockm.
 • W roku 2017 w pociągach regionalnych na terenie naszego województwa przewieziono ponad 2.8 mln pasażerów.

Kwota wypłacanej rekompensaty (dotacji) [mln zł]

2007

20,17

2008

20,17

2009

23,00

2010

30,98

2011

39,46

2012

41,15

2013

38,70

2014

39,50

2015

43,00

2016

45,10

2017

45,24

2018

45,66

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy z firmą NEWAG

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!