Szczegóły aktualności:

Spotkanie z Przewozami Regionalnymi

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 20-11-2018

Dziś (20.11) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie członek zarządu Alicji Makarskiej z przedstawicielami Przewozów Regionalnych prezesem spółki Piotrem Zgorzelskim i nowym dyrektorem Lubuskiego Oddziału PR Ryszardem Burzyńskim. W trakcie wizyty omówiono najważniejsze sprawy dotyczące wykonywania przewozów kolejowych, które zleca Województwo Lubuskie. Szczególnie istotna była kwestia bieżącego utrzymania taboru.

Inwestycje Województwa Lubuskiego w transport kolejowy

Tabor

 • W latach 2003 – 2015 zakupiono 19 pojazdów do ruchu regionalnego, w tym 16 spalinowych i 3 elektryczne o łącznej wartości ponad 184 mln zł. Na zakupy pozyskano dotacje z różnych programów UE w kwocie około 100 mln.
 • W roku 2013 zakupiono w Pesie cztery pojazdy „Link” o łącznej wartości 47,6 mln zł, które obecnie kursują na trasach Kostrzyn – Krzyż oraz Gorzów Wlkp. – Zielona Góra. Zakup został dofinansowany w 85% ze środków UE w ramach LRPO.
 • W latach 2014-2015, w ramach tzw. Zachodniej Grupy Zakupowej, zakupiono w NEWAG-u trzy elektryczne zespoły trakcyjne „Impuls” o wartości 64,2 mln zł do obsługi połączeń na linii Nowa Sól – Zielona Góra – Poznań Gł. Zakup został dofinansowany w 50% ze środków UE w ramach POIiŚ.
 • W roku 2014 zawarto wieloletnią umowę ze Spółką Przewozy Regionalne, która umożliwiła przewoźnikowi uzyskanie dotacji z UE na modernizację 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W efekcie tego kontraktu, pociągi relacji Wrocław Gł. – Zielona Góra i Zielona Góra – Szczecin Gł. obsługują obecnie zmodernizowane jednostki.
 • W ramach rekompensaty za brak niemieckiej homologacji „Linków”, Pesa w 2019 roku dostarczy do Województwa Lubuskiego dwa dodatkowe pojazdy tego typu z niemiecką homologacją. Wartość rynkowa tych pojazdów to 34,4 mln zł. Dopuszczenie do eksploatacji po niemieckich torach umożliwi szersze wykorzystanie tych pojazdów w ruchu transgranicznym.
 • W roku 2018 wyłoniono w przetargu wykonawcę dwóch nowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Trójczłonowe pojazdy mają zostać dostarczone przez NEWAG SA w listopadzie 2020 roku. Zakup poprzedziło studium wykonalności, którego  rezultatem było ustalenie trasy na której będzie on najlepiej wykorzystany tj: Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż – Poznań. Na zakup o wartości 43 mln zł pozyskano 83%  dofinasowania z UE w ramach RPO – Lubuskie 2020. Większy udział budżetu województwa w zakupie wynika ze wzrostu cen rynkowych.

Infrastruktura

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie wspiera inwestycje na liniach kolejowych realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
 • W latach 2007 – 2014 dofinansowano z RPO modernizację 160 km linii kolejowych na terenie województwa lubuskiego oraz budowę 2,1 km nowej linii tzw. łącznicy Czerwieńsk Południe – Czerwieńsk Wschód. Wartość zrealizowanych projektów to blisko 130 mln zł.
 • Do roku 2023 zaplanowano kontynuację rozpoczętych w poprzednim okresie inwestycji, w tym:
 • Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap Szacunkowa wartość projektu zaprojektuj i wybuduj 69,8 mln zł
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 203  na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – etap I             Szacunkowa wartość opracowania dokumentacji projektowej  8,9 mln zł
 • Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst 
  oraz nr 275 na odcinku granica województwa – Żagań (w rezerwie)

Szacunkowa wartość projektu 173 mln zł

Inwestycje ze środków centralnych wspierające projekty regionalne

 • Modernizacja estakady kolejowej i stacji w Gorzowie Wielkopolskim – 115 mln zł  (w trakcie realizacji)
  • Rewitalizacja mostu kolejowego na Odrze na linii kolejowej nr 358 –

32 mln zł (ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji)

 • Przebudowa mostów kolejowych na Bobrze i Kwisie na linii nr 275 – 11,8 mln zł (w końcowej fazie realizacji)
 • Trwają analizy zasadności elektryfikacji odcinka linii nr 203 Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Decyzja PKP PLK SA o rozpoczęciu elektryfikacji polskiego odcinka, zwiększy szanse na podjęcie takiej samej decyzji po stronie niemieckiej.
 • Rządowy program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej zakłada elektryfikację odcinka linii nr 358 Czerwieńsk – Guben

Organizacja przewozów regionalnych

 • Województwo Lubuskie jako organizator kolejowych przewozów wojewódzkich powierza wykonywanie tych usług Spółce Przewozy Regionalne. Część przewozów na południu naszego województwa wykonują również Koleje Dolnośląskie.
 • Ogólna długość czynnych linii kolejowych 917 km
 • Długość linii, po których kursują pociągi pasażerskie 664 km
 • Wielkość pracy eksploatacyjnej około 3 mln pockm.
 • W roku 2017 w pociągach regionalnych na terenie naszego województwa przewieziono ponad 2.8 mln pasażerów.

Kwota wypłacanej rekompensaty (dotacji) [mln zł]

2007

20,17

2008

20,17

2009

23,00

2010

30,98

2011

39,46

2012

41,15

2013

38,70

2014

39,50

2015

43,00

2016

45,10

2017

45,24

2018

45,66

Zapisz się do naszego newslettera!