Szczegóły aktualności:

Razem możemy więcej

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 23-11-2018

Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” z Gozdnicy otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu pn. „Zakup zestawu multimedialnego”.

Zadanie publiczne polega na zakupie zestawu multimedialnego. Dzięki zakupowi zestawu szkoła oraz lokalne instytucje będą miały możliwość przeprowadzenia multimedialnych szkoleń, zajęć, warsztatów, podniesie to motywację do pracy także w zakresie działalności społecznej. Ze sprzętu korzystać będą także  seniorzy z Klubu Seniora, z którym od lat współpracuje stowarzyszenie. Rezultatem zakupu zestawu multimedialnego będzie utworzenie pomieszczenia multimedialnego w siedzibie Stowarzyszenia, które zostanie udostępnione wszystkim lokalnym instytucjom w Gozdnicy. W skład zestawu wchodzi tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, projektor ultradźwiękowy, pisaki, elementy do montażu na ścianie. Uczestnicy będą mogli aktywnie korzystać ze sprzętu nieodpłatne.

Zakup niezbędnego do realizacji zadania zestawu pozwoli sprawniej funkcjonować Stowarzyszeniu „razem możemy więcej”

O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.lubuskie.pl/189/2893/Oferta_Stowarzyszenia__E2_80_9ERazem_mozemy_wiecej_E2_80_9D/

Zapisz się do naszego newslettera!