Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 06-12-2018

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

 

Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

  1. uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok,
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033,
  3. przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego”, 
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu powierzchni na działce nr 810/54 przy ul. Floriana Kroenke w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego,
  5. ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2019 rok.

Galeria zdjęć

2018-12-05

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!