Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 07-12-2018

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 6 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Członkowie komisji zaopiniowali:

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 r.,
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033,
  3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2019 rok

oraz:

  1. Przyjęli informację o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, za okres 01.01-30.09.2018 r.,
  2. Przyjęli informację o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, działających w formie spółek kapitałowych, w których udział posiada Województwo Lubuskie, za okres 01.01-30.09.2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera!