Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 07-12-2018

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 6 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał:

  1. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 r.,
  2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033,
  3. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słubickiego na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach,
  5. w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2019 rok.

 

Galeria zdjęć

2018-12-06

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!