Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 29-11-2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
  4. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!