Szczegóły aktualności:

Od pola do stołu

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 28-11-2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Solnikach, decyzją zarządu województwa otrzyma 4284,42 zł na realizację projektu pn. „Od pola do stołu”.

Zadanie publiczne polega na zakupie sprzętu projekcyjnego, który umożliwi w szerokim stopniu edukacje dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w zakresie zdrowej żywności. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany w projekcie „Od pola do stołu”, gdzie za pomocą filmów, wyświetlanych danych statystycznych oraz innych projekcji – dzieci poznają tematykę zdrowego żywienia oraz pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości produktów przetworzonych.  Zadanie będzie mieć charakter ponadregionalny, a zajęcia będą nieodpłatne. Zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu pozwoli sprawniej funkcjonować Stowarzyszeniu Przyjaciół Pałacu w Solnikach

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/2898/Oferta_22Stowarzyszenia_Przyjaciol_w_Solnikach_22/

Zapisz się do naszego newslettera!