Szczegóły aktualności:

O działaniach Lubuskiej Rady Seniorów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 03-12-2018

3 grudnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z członkami Społecznej Lubuskiej Rady Seniorów. W spotkaniu wzięły udział: Brygida Wróblewska – prezes kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Krystyna Magdziarek – prezes Stowarzyszenia Miłośników Trzciela. Rozmowy dotyczyły bieżących działań oraz planów na przyszły rok.

Lubuska Społeczna Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego.

Do zakresu działania Rady należy wyznaczanie kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych, a także podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji. Rada opiniuje projekty rządowe i wojewódzkie programy działań uwzględniających problematykę osób starszych, dąży do umocnienia międzypokoleniowych więzi, upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, a także promuje zdrowe starzenie się. dodatkow współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu województwa lubuskiego oraz całego kraju.

Za nabór członków do Rady oraz koordynację prac odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!