Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 07-12-2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 9:00 w Sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Ustalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

3. Wyznaczenie składów Zespołów Kontrolnych.

4. Sprawy różne.

 

Zapisz się do naszego newslettera!