Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Aneta Stefan | Z prac Komisji Sejmiku | 11-12-2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zapisz się do naszego newslettera!