Szczegóły aktualności:

„POM” Strzelce Krajeńskie z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 20-12-2018

Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł na zadanie pn. Organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym.

Celem działalności Klubu jest m.in. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Klub realizuje swoje cele m.in. przez organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej.

Zadanie publiczne polega na organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski. W zawodach weźmie udział około 500 zawodników z całego kraju. Celem zadania jest m.in. propagowanie kolarstwa przełajowego wśród dzieci i młodzieży oraz promocja województwa lubuskiego.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapisz się do naszego newslettera!