Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Aneta Stefan | Z prac Komisji Sejmiku | 21-12-2018

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego, odbyło się 7 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Finansowanie i miejsce turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze turystyki.
  3. Oczekiwania Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR względem Urzędu Marszałkowskiego. Propozycje działań w ramach ewentualnego podwyższenia dofinansowania.
  4. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!