Szczegóły aktualności:

Europa dla obywateli: nabór wniosków

Marzena Toczek | Fundusze unijne | 21-12-2018
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA, naborze wniosków z programu UE "Europa dla obywateli' w ramach: komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy, Komponentu  2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast
“Europa dla obywateli”jest programem UE wspierającym organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie EACEA, informacje można znaleźć również na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego programu Europa dla Obywateli.
 
Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2019 r. o godz. 12:00.

Ponadto, dostępna już jest polska wersja Przewodnika programu Europa dla obywateli na 2019 r., z którym zachęcamy zapoznać się przed przygotowaniem wniosku.

Zapisz się do naszego newslettera!