Szczegóły aktualności:

LCO z pozytywną oceną NIK

Łukasz Chybiński | Zdrowie | 28-12-2018

Szpital podejmował skuteczne działania w celu uzyskania wyższego ryczałtu, a pacjentom zapewniono możliwość korzystania z kompleksowych świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych – to najważniejsze punkty ujęte w wystąpieniu pokontrolnym NIK. – Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie, to dziś markowy szpital specjalistyczny, który przekształciliśmy w spółkę, by mógł się rozwijać. Kontrola NIKu potwierdza, że obraliśmy dobry kierunek – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Zakres przedmiotowy kontroli NIK-u prowadzonej w LCO w Świebodzinie dotyczył realizacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. NIK wziął  pod lupę sytuację ekonomiczno-finansową  szpitala z uwzględnieniem poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Kontrolerzy sprawdzali również zmiany w organizacji wewnętrznej szpitala oraz alokację zasobów. Okres objęty kontrolą, to lata 2017-2018 oraz 2015-2016.

Szpital ma duże moce przerobowe, ale za mało pieniędzy z NFZ

W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że zmiana sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej po utworzeniu tzw. sieci szpitali nie spowodowała znaczących zmian w sposobie funkcjonowania Spółki. Pacjentom zapewniono możliwość korzystania z kompleksowych świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych, stosownie do ich potrzeb, w poradniach  i na oddziałach odpowiadających każdemu z posiadanych profili zabezpieczania. Niemniej jednak nowy sposób finansowania szpitali - w formie ryczałtu - przyczynił się do ograniczenia dostępu do świadczeń. Mówiąc w uproszczeniu - szpital ma znacznie większe moce przerobowe, niż pozwalają na to środki z NFZ. Bo te - chociaż wzrosły, to w ramach tej samej "puli" przyjmowani są pacjenci w trybie nagłym. NIK zwrócił też uwagę, że ze strony NFZ brakuje regularnego zwiększania ryczałtu.

Szpital podejmował skuteczne działania w celu uzyskania wyższego ryczałtu poprzez wykonywanie świadczeń oraz uzyskanie standardów akredytacyjnych. Niepełne wykorzystanie bazy szpitalnej (łóżek) wynikało z nadal zbyt niskiej wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z LOW NFZ. Natomiast działania podjęte przez Zarząd LCO były optymalne w zakresie organizacji pracy oddziałów oraz skuteczne w celu uzyskania wyższego ryczałtu poprzez wyższe wykonanie świadczeń oraz uzyskanie standardów akredytacyjnych. Uzyskane wyniki finansowe oraz analiza wskaźników sporządzona na podstawie sprawozdań finansowych wskazują na bardzo dobrą sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Lubuskie Centrum Ortopedii powstało w wyniku przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w grudniu 2015. Od lat jednostka kończy każdy rok dodatnim wynikiem finansowym. W tym roku również szpital ma bilans na plusie (wynik finansowy na koniec października 2018 r. - ponad 3 mln zł). LCO to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LCO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi Ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Ośrodek jest Szpitalem o zasięgu wojewódzkim i podlega Marszałkowi Województwa Lubuskiego. Prezesem jest Elżbieta Kozak, która wcześniej była dyrektorem LORO.

 

Zapisz się do naszego newslettera!