Szczegóły aktualności:

Promujmy język, historię i kulturę Polski

Małgorzata Trzcionkowska | Warte uwagi | 31-12-2018

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza polskich nauczycieli do podjęcia pracy w środowiskach polonijnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Azji. To okazja do zdobycia nowych doświadczeń oraz pomocy Polakom, którzy żyją poza granicami naszego kraju.

ORPEG poszukuje polonistów, historyków i nauczycieli nauczania początkowego, którzy chcą podjąć życiowe wyzwanie pracy za granicą w roku szkolnym 2019/2020.  

O skierowanie do pracy za granicą mogą się ubiegać nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane w Polsce do nauczania danego przedmiotu, znajomość języka rosyjskiego (lub innego, obowiązującego w kraju skierowania), przynajmniej dobrą ostatnią ocenę pracy, warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę za granicą będą nie tylko uczyć w tamtejszych placówkach, ale również prowadzić kursy języka polskiego dla dorosłych, współpracować przy redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, audycji radiowych i programów telewizyjnych. Organizować uroczystości okolicznościowe i patriotyczne, drużyny zuchowe, harcerskie, zespoły folklorystyczne. Do zadań nauczycieli będzie należało również krzewienie kultury polskiej i pomaganiu rodakom w kultywowaniu polskich tradycji, a także przybliżanie im obrazu współczesnej Polski.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać w formie papierowej na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: www.orpeg.pl, Tel. 22 853 87 06.

Zapisz się do naszego newslettera!