Szczegóły aktualności:

ZWRP - marszałek Polak członkiem zarządu

Marzena Toczek | Wydarzenia | 11-01-2019

W dniach 9-10 stycznia w Warszawie odbyło się XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP. Przedstawiciele regionów wybrali zarząd związku. Prezesem został Olgierd Geblewicz - Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego. Jednym z członków zarządu wybrana została marszałek Elżbieta Anna Polak. Samorząd województwa lubuskiego reprezentowali także przewodnicząca Sejmiku Wioleta Haręźlak oraz radni Edward Fedko i Sebastian Ciemnoczołowski.

Podczas warszawskich obrad ZWRP – pierwszych po jesiennych wyborach samorządowych, przedstawiciele regionów wybrali zarząd związku. Prezesem ZWRP został Olgierg Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (PO) stosunkiem głosów 33:31.
W skład zarządu związku weszli także:
- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego (PSL) - wiceprezes związku,
- Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego (PiS) - wiceprezes związku,
- Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego (PiS) - wiceprezes zarządu,
- Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego (PO) - członek zarządu związku,
- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego (PO) - członek zarządu związku,
- Rafał Kandziora - Radny Województwa Śląskiego (PiS) - członek zarządu związku.

Została ogłoszona przerwa w obradach. Wznowienie zaplanowano na luty.


Misją Związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Celami Związku są m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Zapisz się do naszego newslettera!