Szczegóły aktualności:

Zadbany Zabytek 2019

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 09-01-2019

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zadbany Zabytek 2019” skierowanego do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, a jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Zgłoszenia do konkursu „Zadbany Zabytek 2019” można składać w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

 

Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie www.nid.pl w zakładce Dla Właścicieli i Zarządców – Zabytek Zadbany.

Zgłoszenia można nadsyłać do 8 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu konkursu:


Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy Olsztyn

ul. 11 Listopada 4

10-104 Olsztyn

e-mail: ot.olsztyn@nid.pl

tel.: 89 521 26 87

fax.: 89 521 26 88

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Zapisz się do naszego newslettera!